Wpisy z kategorii 'klimatyzatory'

montowanie instalacji

Swego czasu rozmawiałem z gościem który zajmuje się produkcją bojlerów. Jakiś czas temu mieli sporo reklamacji zbiorników ocynkowanych . Okazało się , że zbiorniki te były wpięte w instalacje klimatyzacji  z miedzi.  Dla instalacji z miedzi nadają się tylko zbiorniki emaliowane. Zbiorniki ocynkowane możemy wpinać w instalacje z rur ocynkowanych lub pcv. Tylko w takich [...]

system VAV

Ilość ciepła odbieranego z (lub dostarczanego do) pomieszczenia przez instalację klimatyzacyjną jest proporcjonalna do iloczynu strumienia masy powietrza wymienianego i różnicy temperatury między powietrzem w pomieszczeniu a nawiewanym. W tradycyjnych urządzeniach klimatyzacyjnych (CAV – constant air volume) wielkością zmienną jest tylko różnica temperatury. W urządzeniach klimatyzacyjnych  ze zmiennym strumieniem powietrza wentylacyjnego wielkością stymulującą asymilację zysków lub strat ciepła jest strumień powietrza [...]

systemy klimatyzacji

Klimatyzatory typu Split o mocy chłodniczej od 2,5 do 17,0 kW, zestawione w szeroki typoszereg obejmujący modele: ścienne, podsufitowe, kasetonowe, kanałowe. Klimatyzatory  są wyposażone w pompę ciepła, charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną dzięki zastosowaniu obiegów chłodniczych pracujących w oparciu o ekologiczny czynnik R410A. Ponadto zapewniają komfort w okresie letnim poprzez chłodzenie i wentylację pomieszczeń [...]

Co z R22

Czy odzyskany z starych instalacji klimatyzacji czynnik chłodniczy R22 można ponownie użyć, dostęp do nowego jest ograniczony więc jest pokusa. Takie postępowanie nie jest  prawidłowe Zgodnie z ustawą o odpadach odzyskany czynnik chłodniczy, którego  użytkownik pozbywa  się  przekazując go firmie serwisowej, a czynnik ten nie jest kierowany do regeneracji  czynnik ten nie   jest z mocy prawa klasyfikowany [...]

osuszacz powietrza

W latach 50-tych  skonstruował i zaprezentował całkowicie osuszacz powietrza, którego konstrukcja do dziś stanowi wiodącą technologię regulowania wilgotności powietrza. Jest to osuszacz sorpcyjny pozwalający na energooszczędne osuszanie powietrza. Zastosowana technika opiera się na zjawisku naturalnej wymiany między wodą i powietrzem, jaka zachodzi w miejscu, w którym strumień powietrza styka się z powierzchnią rotora. Osuszacz sorpcyjny [...]

regulacja wentylacji i klimatyzacji

Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie sieci przewodów wentylacyjnych wymaga wyrównania ciśnienia w poszczególnych jej częściach, co może być realizowane poprzez odpowiedni dobór oporów przepływu w poszczególnych gałęziach sieci wentylacji bez użycia dodatkowych urządzeń regulacyjnych lub zastosowanie kryz dławiących w węzłowych punktach instalacji wentylacji. Takie rozwiązania, choć są niewątpliwie dobre i ekonomiczne, wymagają szczególnej staranności w procesie [...]